Odborné články a přednášky

Aktuální dění v optických komunikacích a jejich názorná výuka
                         Seminář pro pedagogy, Praha a Bratislava, 2012

Užitečné funkce měřicích přístrojů od přístupových sítí až po metropolitní sítě
                        Seminář „Měření a údržba sdělovacích kabelů“ (CABLEX), Č. Budějovice, 2010

Měření OSNR v DWDM sítích s ROADM
                         Konference „Optické komunikace“ Praha, 2009 

MTS-4000 – moderní měřicí přístroj pro FTTx sítě a měření „triple play služeb“
Konvergence měření optické a metalické sítě v moderní měřicí technice
                         Seminář „Měření a údržba sdělovacích kabelů“ (CABLEX),  Č. Budějovice, 2009

Moderní měřicí technika v optických komunikacích
Jak správně měřit OSNR v ROADM sítích
Čištění a kontrola optických konektorů
Svařování optických vláken
                         Seminář „Moderní měření v optických komunikacích“ Košice a Bratislava, 2009

Problém „water peaku“/ Analýza spektrálního profilu vlákna
Disperzní parametry SMF vláken / Nová komplexní platforma měření disperzí (PMD + CD)
Měření v sítích FTTx
Záludné měření OTDR se splittery v sítích FTTx / PON
Kalibrace měřicí techniky – je potřebná? 10 let zkušeností s kalibracemi optických měřicích přístrojů
                         Seminář „Nejnovější měřicí technika v optických komunikacích“, Brno, 2008

Komplexní soubor měření optických tras při nasazování vysokorychlostních systémů xWDM
                         Seminář „Měření a údržba sdělovacích kabelů“ (CABLEX),  Č. Budějovice, 2008

Výukové soubory pro vláknovou optiku, optoelektroniku a optické komunikace
                         Konference „Optické komunikace“, Praha, 2007

Případová studie FTTx
                         Konference „Optické komunikace“, Praha, 2006

Výuka na plastových vláknech
                         Seminář “Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky“, Praha, 2006

Jak ovlivňují parametry měřicích přístrojů přesnost měření optických tras, aneb zkušenosti s měřením tras a kalibrací přístrojů
                         Časopis TELEKOMUNIKACE, 10/2005

POTDR – lokalizace úseků se zvýšenou hodnotou PMD v optických trasách
                         Časopis TELEKOMUNIKACE,  1/2004

Chromatická disperze jednovidových optických vláken a její měření
                         Časopis TELEKOMUNIKACE, 6,7-8/2002

Vliv ohybů na útlum jednovidového optického vlákna – význam vlnové délky 1625 nm pro měření optických tras
                         Konference „Optické komunikace“, Praha, 1999