Praktické svařování optických vláken

Kurz je zaměřen na svařování optických vláken a vše co k jeho úspěšnému provádění pracovník potřebuje znát a umět. Po první části věnované přehledu optických vláken, kabelů a konektorů se účastníci teoreticky seznámí a každý vyzkouší přípravu vláken a kabelu ke svařování a jeho samotné provedení.

Témata:

  • Hlavní typy optických vláken, jejich značení, základní vlastnosti a použití
  • Přehled optických kabelů a konektorů
  • Práce s opt. kabely, vlákny a nástroji pro jejich přípravu na svařování (zalamování vláken, odstraňování ochran atd.)
  • Svařování vláken: metoda, postup, zásady, úskalí, ovládání přístroje a automatizace, ochrana svaru
  • Praktické vyzkoušení svařování
Lektoři: Ing. Miroslav Švrček, Ing. Ondřej Hanzálek
Délka kurzu: 9,00 – 12,30 | Cena kurzu: 3 000,- Kč + DPH

Přihlásit se na kurz můžete buď přes Kalendář veřejných kurzů nebo email: info@mikrokom.cz

Cena zahrnuje sborník přednášek a občerstvení. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování kurzu.