EF-970

  • Velmi komplexní a názorný výukový soubor umožňující široké spektrum úloh a experimentů z oblasti optoelektroniky, vláknové optiky a optických komunikací. 
  • Soubor nabízí komplexní praktické seznámení s optickým přenosovým systémem. Jeho základem je multifunkční vysílač a přijímač, pomocí nichž lze sestavovat a měřit optický spoj. Jako komunikační systém pracuje soubor buď s interním generátorem různých typů signálu, nebo s externími signály. Na celém spoji lze vybírat a nastavovat jeho jednotlivé části, jako je řada zdrojů záření na různých vlnových délkách, několik druhů detektorů a další body přenosového řetězce. Soubor obsahuje dva samostatné kanály a pracuje s analogovým (vč. audio, video) i digitálním signálem. Kromě vlastních měření (např. el. proudu zdrojů záření) jsou součástí souboru též desítky elektrických měřicích bodů pro připojení V, A nebo osciloskopu a pomocí souboru lze simulovat i různé poruchy v optickém spoji. 
  • Multifunkční přijímač obsahuje také měřidlo optického výkonu a se souborem lze tudíž provádět i řadu měření: např. útlumu optických vláken a tras, zjišťování jejich spektrální závislosti (pomocí řady zdrojů záření různých vlnových délek ve viditelné a infračervené oblasti), měření parametrů a charakteristik zdrojů a detektorů optického záření (LED i LASER, různé materiály detektorů) apod. 
  • EF-970-B je základní verze obsahující kromě multifunkčního přijímače a vysílače i základní soupravu optických vláken, optickou trasu, čisticí pomůcky apod. 
  • EF-970-E je rozšířená verze EF-970-B, která obsahuje navíc zdroj záření LED na 1300 nm a lavinovou fotodiodu APD, díky nimž je možné provádět experimenty i ve zmíněné spektrální oblasti a seznámit se s velmi významným typem optického detektoru APD. 
  • Součástí všech verzí je pracovní sešit se zpracovanými úlohami a jejich metodikou, popisem souboru a teoretickým základem.

KATALOGOVÝ LIST CZ
KATALOGOVÝ LIST EN
UKÁZKA CZ