Soubory optických komunikací se skleněnými vlákny

Skleněná optická vlákna mají dnes v komunikacích zcela dominantní postavení a výukové soubory se je snaží – spolu s komponenty optických tras a jejich měření – studentům maximálně prakticky přiblížit.

Soubor OPTEL PROFI k tomu používá pro větší názornost zejména mnohovidová vlákna (MMF). Jeho nadstavba – Souprava jednovidové trasy – je  pak zaměřena na specifika vůbec nejvýznamnějších a nejrozšířenějších vláken jednovidových (SMF).