Užitečné informace

  • Pro aktualizace firmware na poslední verzi nejprve nainstalujte na počítač program NetUpdate. Předtím zvolte typ přístroje (product name) zde:
    Připojte počítač s nainstalovaným programem NetUpdate k internetu a současně k přístroji (dle modelu buď přes síť RJ45, USB nebo RS-232 u starších modelů). Po spuštění NetUpdate se přístroj detekuje a v případě, že je dostupnější novější verze firmware než v přístroji obsažená, nabídne možnost aktualizace. Dále postupujte podle pokynů programu NetUpdate na obrazovce. Pokud po ukončení přístroj sám nerestartuje, vypněte ho a znovu zapněte a zkontrolujte číslo verze firmware.

 

  • Přístroje řady Ranger Neo také disponují řízením přes webové rozhraní – více o tom zde: