Antény Valuline

Tyto antény jsou určeny pro pozemní komunikaci v kmitočtových pásmech od 7 GHz do 86 GHz. Jsou to parabolické antény o průměru reflektoru od 0,3 m do 1,8 m, v závislosti na požadovaném zisku. Tyto antény mají menší hmotnost než standardní parabolické antény a méně zatěžují anténní stožáry. Tyto antény lze využít pro přímou montáž integrovaného rádia různých výrobců. Všechny typy antén mohou mít jednoduchou nebo dvojitou polarizaci. Antény typu VHLP (VHLPX) jsou certifikovány podle standardu ETSI Class 3. Typ SHP (SHPX) s obchodní značkou Sentinel splňuje náročné požadavky standardu ETSI Class 4.

Katalogové listy jednotlivých antén