Technické detaily

Měřidla optického výkonu (PM) – kalibrace obsahuje:

 • kontrolu měřidla, případné vyčištění detektoru, srovnání offsetů apod.
 • kalibraci měření optického výkonu v pásmech vlnových délek 850 až 1625 nm dle použití přístroje (např. u standardních měřidel pro SMF vlákna (9/125) je to 1310 a 1550 nm)
 • úroveň optického výkonu je kalibrována s nejlepší měřicí schopností 2,8 % z měřené hodnoty
 • kalibraci linearity (při -4, -10, -20, -30, -40, -50, -60 dBm) s nejlepší měřicí schopností 0,14 dB

Zdroje záření (LS) – kalibrace obsahuje:

 • kontrolu měřidla, případné vyčištění výstupního konektoru přístroje apod.
 • měření výstupní úrovně optického výkonu pro každou vlnovou délku zdroje s nejlepší měřicí schopností 0,15 dB pro lasery a 0,16 dB pro LED
 • měření spektrálních charakteristik zdroje v pásmu 600 nm až 1650 nm: vlnová délka maxima výkonu s nejlepší měřicí schopností 0,11 nm, spektrální pološířka
 • měření stability výkonu – krátkodobé (30 minut) a dlouhodobé (120 minut)

Měřidla útlumu (LT) – kalibrace obsahuje:

 • kontrolu měřidla, případné vyčištění detektoru, srovnání offsetů, vyčištění výstupního konektoru zdroje apod.
 • kalibraci měření optického výkonu v pásmech vlnových délek 850 až 1625 nm dle použití přístroje (např. u standardních měřidel pro SMF vlákna (9/125) je to 1310 a 1550 nm)
 • kalibraci linearity (při -4, -10, -20, -30, -40, -50, -60 dBm) s nejlepší měřicí schopností 0,14 dB
 • měření výstupní úrovně optického výkonu pro každou vlnovou délku zdroje s nejlepší měřicí schopností 0,15 dB pro lasery a 0,16 dB pro LED
 • měření spektrálních charakteristik zdroje v pásmu 600 nm až 1650 nm vlnová délka maxima výkonu s nejlepší měřicí schopností 0,11 nm, spektrální pološířka
 • měření stability výkonu – krátkodobé (30 minut) a dlouhodobé (120 minut)
 • kalibrace měření optického útlumu v automatickém módu (kalibrace interních detektorů)

Optické reflektometry OTDR – kalibrace obsahuje:

 • kontrolu měřidla, případné vyčištění vstupního konektoru přístroje apod.
 • měření vlnové délky maxima výkonu zdroje OTDR s nejlepší měřicí schopností 0,11 nm
 • kalibraci měření optické délky vlákna
 • kalibraci měření optického útlumu resp. kalibraci linearity přístroje s nejlepší měřicí schopností 0,021 dB/dB

Analyzátor optického spektra (OSA) – kalibrace obsahuje:

 • kontrolu měřidla, případné vyčištění vstupního konektoru přístroje apod.
 • kalibraci stupnice vlnové délky dle vlastností a použití přístroje (podrobně na více vlnových délkách v pásmu DWDM (1530 – 1560 nm) a v pásmu 1310 nm) s nejlepší měřicí schopností 0,012 nm
 • kalibraci stupnice optického výkonu: kalibraci měření optického výkonu s nejlepší měřicí schopností 0,16 dB
 • kalibraci linearity (při -5, -6, -7, -8, -9, -10, -15, -20, -30, -40, -50, -60 dBm) s nejlepší měřicí schopností 0,19 dB

Optické měřící atenuátory – kalibrace obsahuje:

 • kontrolu měřidla, případné vyčištění výstupních konektorů přístroje apod.
 • kalibraci linearity (pro nastavený útlum 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 dB) s nejlepší měřicí schopností 0,08 dB
 • měření minimálního vložného útlumu atenuátoru

Měřící TV přijímače / Analyzátory TV signálů kalibrace obsahuje:

 • kontrolu měřidla, kontrolu čistoty a mechanického stavu vstupního konektoru
 • kalibraci měření vf výkonu v rozsahu -70 dBm až +7,4 dBm v 75 Ω systému (až +10 dBm v 50 Ω systému) v kmitočtovém rozsahu 1 MHz až 2050 MHz
 • kalibraci linearity tzn. kalibraci vf výkonu na určeném kmitočtu se stanoveným krokem (obvykle 5 dB)
 • u přístrojů s autokorekcí nastavení kalibračních konstant v přístroji

Kromě uvedených nejčastějších typů měřicích přístrojů provádíme kalibrace také řady dalších jako např. měřidel útlumu odrazu (ORL) nebo analyzátorů polarizační vidové disperze (PMD). Pro podrobnější informace o těchto kalibracích nás prosím kontaktujte.