O kalibrační laboratoři

Akreditovaná kalibrační laboratoř

  • Kalibrační laboratoř MIKROKOM zajišťuje kalibrace a rekalibrace měřicí techniky pro vláknovou optiku a vysokofrekvenční techniku. Pracoviště má s problematikou kalibrací a metrologie v oboru bohaté a dlouholeté zkušenosti.
  • Laboratoř vláknové optiky a vf techniky je dle ČSN EN ISO/IEC 17025 akreditována pod č. 2311 Českým institutem pro akreditaci (ČIA), který je členem ILAC (Mezinárodní spolupráce v akreditaci laboratoří). Tím má akreditace mezinárodní platnost a kalibrační list vystavený po kalibraci je takto i označen.
  • Link na stránky Českého institutu pro akreditaci s naší laboratoří: zde

Kvalitní etalony laboratoře, metrologická návaznost

  • Pro účely kalibrací je laboratoř vybavena referenčními materiály a etalony s metrologickou návazností na státní etalony ČMI (Český metrologický institut) či NIST (National Institute of Standards, USA). Etalony laboratoře jsou pravidelně kalibrovány podle pečlivě vypracovaného metrologického řádu. To umožňuje vykonávat kalibrace s maximální přesností, tzn. minimální nejistotou.

Výsledky kalibrace, dokumentace kalibračního postupu

  • Každý zákazník obdrží k přístroji na základě kalibrace provedené laboratoří kalibrační list a měřidlo je opatřeno značkou – kalibračním štítkem laboratoře. Na vyžádání jsou zákazníkovi doplněny informace s podrobným popisem kalibračních metodik, schématy návaznosti, výpočtem nejistot atd.

Kalibrační metodika, technické normy, spolupráce s ostatními kalibračními laboratořemi

  • Kalibrační postupy vycházejí z platných mezinárodních norem a doporučení. Laboratoř MIKROKOM spolupracuje při ověřování kalibračních metodik a v rámci mezilaboratorního porovnání i s ostatními laboratořemi a pracovišti.

Odborná způsobilost pracovníků, metrologů

  • Odborná způsobilost pracovníků provádějících kalibrace je v oblasti metrologie vláknové optiky a optoelektronických veličin prověřena a certifikována ČMS (Českou metrologickou společností), v oblasti vf pak ČMI (Českým metrologickým institutem).

Konzultace, návrh metrologického řádu

  • Za správnost měření a pravidelné kalibrace přístrojů odpovídá jejich uživatel. Odborníci kalibrační laboratoře MIKROKOM jsou však připraveni konzultovat, doporučit či navrhnout systém metrologického zabezpečení měřidel Vaší konkrétní sestavy a jejího využití.