OPTEL-2

  • OPTEL-2 je rozšířením souboru OPTEL-1* a je zaměřený především na vlastnosti samotného optického vlákna, dále na zkoumání spojení vláken apod. a také slouží k praktickému uvedení do problematiky optických senzorů.
  • OPTEL-2 dále obsahuje např. nástroje ke zkoumání vlivu mechanického působení na vlákno (mikro- a makro-ohyby), sadu útlumových filtrů nebo senzor hladiny kapaliny.
  • Základem souboru je optický manipulátor, který umožňuje měření vyzařovací charakteristiky vlákna (numerické apertury NA), simulaci vlivu neideálního konektorového spojení nebo např. aplikaci senzoru polohy, reflexivního senzoru aj. 
  • Soubor je vhodné doplnit měřidlem optického výkonu.
  • Součástí souboru je pracovní sešit s úlohami a metodikou.

* Soubor OPTEL-1 je v současné době nedostupný, ale je velmi rozšířený na řadě středních škol.