Jednovidová měřicí trasa

  • Jednovidová měřicí trasa navazuje na výukový soubor OPTEL PROFI (byť s ní lze pracovat zcela nezávisle na něm) a rozšiřuje jej o problematiku jednovidových vláken (SMF). K tomu obsahuje SMF trasu délky cca 2 km a sestavu optických měřicích šňůr a konektorových spojek.

  • Souprava je určena k měření SMF optické trasy všemi základními měřicími metodami (popsanými např. v souboru OPTEL PROFI pro mnohovidová MMF vlákna) a dále prakticky zkoumat jevy typické pro jednovidová vlákna, jako je např. specifikum útlumu při ohýbání vlákna.

  • Sestavu včetně trasy je možné mít s optickými konektory a spojkami dle přání (např. E2000, SC, FC, a s broušením PC či APC apod.).

  • Pro měření se soupravou se užívá měřidlo optického výkonu (jež se používá např. už se souborem OPTEL PROFI) a laserový zdroj záření pro měření SMF vláken na vlnových délkách 1310 a 1550 nm.

  • VHODNÁ MĚŘICÍ TECHNIKA