Komplexní praktické měření optických tras (přímá + OTDR)

Školení zaměřené na kompletní měření optických kabelových tras a spojů a vše, co je k tomu třeba vědět.

Na kurzu se mimo jiné dozvíte:

 • Základní typy a vlastnosti optických vláken a konektorů a jak je s nimi třeba zacházet, abychom nezhoršovali jejich parametry
 • Jak se optické trasy měří – co je třeba měřit a proč, čím měřit a jakou metodou
 • Co vlastně zjistíme o trase měřením metodou přímou a OTDR reflektometrem
 • Na jakých vlnových délkách je možné a na jakých nutné měřit
 • Co a jak je třeba nastavit na přístroji a jak se nesprávné nastavení může projevit na výsledcích
 • Jak „číst“ v OTDR reflektogramech, jak se v nich projevují různé události na trase a co by nás na nich nemělo zmást
 • Jak poznáme a rozlišíme ohyby a deformace vláken od např. zašpiněných konektorů
 • Na jaké chyby je nutné si při měření dávat pozor a jak je zvýsledků odlišíme od chyb samotné trasy
 • Podle čeho určíme, jestli je změřený spoj v pořádku a jaké limity by měl splňovat
 • Jak určit místo poruchy na trase
 • Jaké vybrat k měření OTDR předřadné vlákno
 • Možnosti moderní měřicí techniky a vhodný způsob výběru vlastního měřicího přístroje
 • A především – podstata kurzu spočívá v samotném měření a na jeho konci budete umět použít měřicí přístroje a prakticky s nimi měřit.
Lektoři: Ing. Ondřej Hanzálek, Ing. Martin Hájek
Délka kurzu: 9,00 – 16,00 | Cena kurzu: 3 500,- Kč + DPH

Přihlásit se na kurz můžete buď přes Kalendář veřejných kurzů nebo email: info@mikrokom.cz

Cena zahrnuje sborník přednášek a občerstvení. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování kurzu.