Kalibrovaná měřidla

Laboratoř kalibruje v optické oblasti:

 • měřidla optického výkonu (PM: Power Meter)
 • zdroje optického záření (LS: Light Source, Laser Source)
 • měřidla útlumu (LT: Loss Tester)
 • optické reflektometry OTDR
 • optické spektrální analyzátory OSA
 • optické atenuátory (VA: Variable Attenuator)
 • měřidla útlumu odrazu ORL
 • analyzátory PMD
 • většinu přístrojů kalibrujeme pro jednovidová (SMF) i mnohovidová (MMF) vlákna
 • kalibrujeme přístroje všech výrobců: máme bohaté zkušenosti s přístroji VIAVI / JDSU / Acterna, EXFO, HP / Agilent, Anritsu, Noyes, Nettest, Yokogawa a mnoha dalšími)

Laboratoř kalibruje ve vf oblasti:

 • měřící TV přijímače / analyzátory TV signálů

Vedle samotné kalibrace se u přístrojů standardně provádí:

 • kontrola funkčnosti přístroje
 • kontrola čistoty a mechanického stavu vstupního konektoru
 • u optických přístrojů kontrola čistoty fotodetektoru a jeho adaptoru, nastavení offsetu fotodetektoru (tj. eliminace proudu za tmy) aj.
 • vystavení kalibračního listu s mezinárodně platnou kalibrační značkou akreditované kalibrace tzn. logem Českého institutu pro akreditaci (ČIA) a mezinárodní značkou ILAC – MRA
 • označení přístroje kalibračním štítkem s vyznačeným datem kalibrace