Systémy pro vnitřní pokrytí

Systémy pro vnitřní pokrytí vysokofrekvenčním signálem zahrnují široké spektrum jednoduchých nebo komplexních řešení určených pro distribuci signálu v rozlehlých budovách, podzemních prostorech, tunelech, průmyslových objektech nebo místech s vysokou koncentrací osob, typicky sportovních stadionů, letišť a nákupních center. Commscope nabízí ve svém portfoliu širokou škálu těchto zařízení od standardních nízkovýkonových typů pro jedno kmitočtové písmo až po komplexní vícepásmová výkonová řešení s větším množstvím jednotlivých antén a distribucí signálu pomocí vláknové optiky.

Popis jednotlivých systémů na stránkách výrobce je k dispozici zde