OPTEL PROFI

  • Pro co nejtěsnější navázání na nejobvyklejší praxi v optických komunikacích je soubor OPTEL PROFI založen na skleněných telekomunikačních optických vláknech, především tzn. mnohovidových (MM 50/125 a 62,5/125).

  • Soubor je zaměřen zejména na měření optických vláken, tras a jejich komponent a osvojení si práce s optickými vlákny, konektory a měřicí technikou, které se užívají běžně v praxi.

  • Soubor obsahuje optickou trasu délky 1km (MM 50/125) a optické propojovací šňůry tak, aby bylo možné realizovat všechny standardizované měřicí metody, kterými se optické trasy měří. Dále jsou v souboru obsaženy pevné útlumové články, pomůcky pro studium vlivu ohybů vláken, zdroj viditelného světla, vidový filtr a vybavení pro čištění a kontrolu optických konektorů. Je možné provádět také experimenty s měřením vlákna a trasy na různých vlnových délkách či při různých podmínkách buzení vláken.

  • K souboru se používá jednoduchá, ale profesionální měřicí technika, se kterou se studenti pak v praxi při měření skutečných optických tras setkají: zdroj záření pro měření MMF vláken (LED na vlnových délkách 850 a 1300 nm) a měřidlo optického výkonu.

  • Součástí souboru je pracovní sešit se zpracovanými úlohami, teoretickým základem a příklady z praxe. 

KATALOGOVÝ LIST CZ