PLASTIC a Konektorovací souprava

  • PLASTIC (OP-970-01) představuje rozsáhlé rozšíření souboru EF-970-B či -E (a případně i OPTEL-1). Jeho součástí je celá řada optických komponent, díky kterým lze provádět mnoho úloh zaměřených na parametry vláken a optických součástek, optické jevy, senzory a přenosové technologie. Mezi komponenty patří proměnný optický atenuátor, několik optických rozbočnic včetně proměnné, optické filtry, manipulátor nebo sada senzorů. Díky nim je možné jednak zkoumat parametry těchto komponent a optického vlákna – jako např. jeho citlivost ohyby, vyzařovací charakteristiku tzn. numerickou aperturu NA, útlum optických spojení, dále měřit např. překlenutelný útlum různých druhů optických spojů sestavených pomocí EF-970-B/E, postavit systém vlnového multiplexu WDM se dvěma spektrálními kanály, nebo provádět řadu experimentů z oblasti optických senzorů (reflexní senzor, senzor hladiny kapaliny aj.).

  • KONEKTOROVACÍ SOUPRAVA (EF-970-02) slouží k získání názorné představy a praktické zkušenosti s problematikou konektorování optických vláken. Soubor ovšem také umožňuje výrobu vlastních optických šňůr a příslušenství pro potřeby výuky a vlastní experimenty. K tomu je k dispozici sada nástrojů pro přípravu kabelu a vlákna ke konektorování, krimpování a leštění čel konektorů a dále spotřební materiál, z něhož je konektor pomocí nářadí vyroben.

  • Součástí všech verzí je pracovní sešit se zpracovanými úlohami a jejich metodikou, popisem souboru a teoretickým základem.

KATALOGOVÝ LIST CZ

KATALOGOVÝ LIST EN