Měření v optických komunikacích

V oblasti optických komunikací a vláknové optiky provádíme tradičně širokou škálu laboratorních měření a již více než 30 let jsme partnerem operátorů a instalačních firem v oblasti expertních měření optických tras v terénu.

 • Na jednovidových (SMF) i mnohovidových (MMF) optických trasách měříme všechny standardní parametry:
  • útlumu tras přímou metodou (SMF: 1310/1550/1625 nm, MMF: 850/1300 nm)
  • útlumu a útlumu odrazu (ORL) metodou OTDR (SMF: 1310/1550/1625 nm, MMF: 850/1300 nm, s možným zpracováním v programu ZDOTDR / Zdepe Soft)
  • útlum v oblasti tzv. OH / Water peaku (~ 1390 nm)
  • polarizační vidovou disperzi (PMD)
  • chromatickou disperzi (CD)
  • spektrálním analyzátorem (OSA) zejména na trasách s přenosovým systémem DWDM
 • V laboratoři měříme kromě toho i pasivní součástky (např. konektory) nebo provádíme i méně obvyklá měření vč. plastových optických vláken (POF).
 • ÚŘEDNÍ MĚŘENÍ 
  • V oblasti měření přenosových parametrů optických vláken, kabelů a optoelektronických součástek je laboratoř unikátně autorizována pro provádění úředních měření, jejichž výsledek má charakter veřejné listiny a tudíž je průkazným materiálem i při případných reklamacích nebo dokonce soudních sporech.
  • AUTORIZACE K ÚŘEDNÍMU MĚŘENÍ
  • Kromě samotných měření provádíme konzultace a doporučení partnerům ohledně jejich vnitřních předpisů určujících metody, podmínky a limity přejímacích či údržbových měření optických tras, metrologického řádu pro soubor měřicích přístrojů nebo doporučení a expertízy pro použití daného typu optického vlákna či konektoru apod.