Praktické měření přímou metodou

Představuje pro Vás proměření optického spoje vaše první setkání s „optikou“? Pak je pro vás určen tento kurz, na kterém se naučíte takové základní měření provést. Na školení se dozvíte nejnutnější znalosti o optických vláknech a spojích a zejména se seznámíte a prakticky si vyzkoušíte tzv. přímou metodu měření, která představuje základní kontrolu kvality montáže a stavu spoje s optickými vlákny. Kurz vedou odborníci s bohatými zkušenostmi v oboru optických komunikací a zejména s měřením optických tras.

Na kurzu se mimo jiné dozvíte:

  • Základní vlastnosti optických vláken a konektorů a jak je s nimi třeba zacházet, abychom nezhoršovali jejich parametry
  • Jak se měří optické spoje přímou metodou a co od měření můžeme očekávat Jaké přístroje k měření použít a jak je správně používat
  • Které zapojení přímé metody pro měření zvolit Na jakých vlnových délkách je možné a na jakých nutné měřit
  • Jak poznáme a rozlišíme ohyby a deformace vláken od např. špinavých či poškozených konektorů
  • Na jaké chyby při měření je nutné si dávat pozor
  • Jak z výsledků měření poznáme, že měříme správně resp. naopak
  • Podle čeho určíme, jestli je změřený spoj v pořádku a jaké limity by měl splňovat
  • A zejména – budete umět použít měřicí přístroje a prakticky s nimi měřit
Lektoři: Ing. Ondřej Hanzálek, Ing. Martin Hájek
Délka kurzu: 9,00 – 12,30 | Cena kurzu: 2300,- Kč + DPH

Přihlásit se na kurz můžete buď přes Kalendář veřejných kurzů nebo email: info@mikrokom.cz