Měření optických tras reflektometrem OTDR

Kurz věnovaný měření optických kabelových tras reflektometrickou metodou OTDR.

Po absolvování tohoto kurzu budete kromě mnohého dalšího vědět:

  • Co vše lze zjistit OTDR měřením
  • Jak se různé události na trase projevují na reflektogramu
  • Co a jak je třeba nastavit na měřicím přístroji a jak se nesprávné nastavení projeví na výsledcích měření
  • Jak „číst“ v reflektogramech a co by nás na nich nemělo zmást
  • Jak poznáme a rozlišíme např. ohyby vláken od špatně svařených svárů či zašpiněných konektorů
  • Jak se projevují při měření různé typy vláken a jejich vzájemná spojeníjak určit co nejpřesněji místo poruchy na trase
  • Jaké vybrat předřadné vlákno
  • Podle čeho určíme, jestli je změřená trasa v pořádku a jaké limity by měla splňovat
  • Jak odlišíme chyby měření od chyb trasy
  • Jaké jsou dnes možnosti moderní měřicí techniky a jaký přístroj k měření budeme potřebovat
Lektoři: Ing. Ondřej Hanzálek, Ing. Martin Hájek
Délka kurzu: 9,00 – 12,30 | Cena kurzu: 2 500,- Kč + DPH

Přihlásit se na kurz můžete buď přes Kalendář veřejných kurzů nebo email: info@mikrokom.cz

Cena zahrnuje sborník přednášek a občerstvení. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování kurzu.