Mikrovlnná vedení

Pevné obdélníkové vlnovody jsou standardní příslušenství mikrovlnných antén. Jejich typické použití je vnitřní rozvod a distribuce mikrovlnného signálu až po přechod na vnější rozvod. K dalšímu dostupnému příslušenství patří pružné vlnovody „FlexTwist“, kolena typu H a E, 90 stupňů překruty, přechody koaxiál – vlnovod a přetlakovací okénka. K přetlakování napájecích vedení slouží různé typy dehydrátorů. Jsou vyráběny v širokém sortimentu z hlediska napájecího napětí, výstupního objemu vzduchu a komfortu obsluhy. Jednoduché mají výměnný zásobník s absorpčním materiálem, složitější membránové pracují zcela automaticky. Kromě vlastních dehydrátorů je možno dodat distribuční panely, tlakové nádoby, manometry, regulační ventily a další montážní materiál.