Výukové soubory

V oblasti výukových pomůcek a souborů pro optické komunikace a senzory a dále pro telekomunikační elektroniku a TV techniku jsme již 25 let partnerem řady středních, vyšších odborných a vysokých škol.

Pro výuku optických komunikací jsou určeny jednak soubory s plastovými vlákny (POF), které jsou především názorné, a dále soubory se skleněnými vlákny, které jsou v praxi používanější.