Zásady zpracování osobních údajů

Zdroje zpracovávaných osobních údajů:

 

 • kontaktní údaje z objednávek a smluv
  • Zpracovatel – zápis údajů – sekretariát, přístup – obchodní a fakturační oddělení a v případě informačních kampaní společnost Ecomail
  • Rozsah zpracování – zanesení kontaktních údajů (jméno, titul, email, telefon, korespondenční adresa), propojení s nadřízeným kontaktem (zaměstnavatel) do informačního systému Altus Vario a odeslání informačního memoranda o provedeném zpracování osobních údajů dotyčné osobě
  • Účel zpracování – vyřízení objednávek
  • Důvod zpracování – plnění právních povinností, oprávněný zájem další spolupráce, souhlas
  • Doba uschování – 5 let v případě plnění právních povinností, případně doba trvání oprávněného zájmu, která je přehodnocována 2x ročně během zpětné vazby na informační kampaně

 

 • kontaktní údaje z poptávek, nabídek a obdržených obchodních kontaktů
  • Zpracovatel – zápis údajů – sekretariát na pokyn obchodníka, přístup – obchodní a fakturační oddělení a v případě informačních kampaní společnost Ecomail
  • Rozsah zpracování – zanesení kontaktních údajů (jméno, titul, email, telefon, korespondenční adresa), propojení s nadřízeným kontaktem (zaměstnavatel) do informačního systému Altus Vario a odeslání informačního memoranda o provedeném zpracování osobních údajů dotyčné osobě
  • Účel zpracování – obchodní či odborná komunikace
  • Důvod zpracování – oprávněný zájem spolupráce, souhlas
  • Doba uschování – 5 let, případně doba trvání oprávněného zájmu, která je přehodnocována 2x ročně během zpětné vazby na informační kampaně

 

 • kontaktní údaje z přihlášek na školení
  • Zpracovatel – sekretariát
  • Rozsah zpracování – zápis do prezenčních listů, přenos kontaktních údajů z presenčních listin do systému Altus Vario je možný pouze pokud prezenční listina obsahuje potvrzený souhlas se zpracováním, v tom případě se s údaji nadále nakládá, jako s obdrženými obchodními kontakty viz předcházející odstavec
  • Účel zpracování – evidence a realizace školení a vydání osvědčení o účasti na školení
  • Důvod zpracování – plnění právních povinností
  • Doba uschování – 5-letá archivace v uzamčené skříni, poté jsou archivované prezenční listy skartovány