Akreditace MŠMT

MIKROKOM je již řadu let akreditovanou vzdělávací institucí Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Většina našich kurzů je akreditována, což usnadňuje školám financování účasti svých pedagogů.

Na Osvědčení z absolvování kurzu je možné akreditaci uvést.

Akreditace vzdělávací instituce
Akreditace kurzů