Optický spektrální analyzátor (OSA)

  • Spektrální analyzátor pro plastová vlákna miniaturních rozměrů a přesto dobrých optických parametrů (pásmo až 200 – 1100 nm) může být použit jako samostatný soubor nebo coby rozšíření např. výukových souborů EF-970 a OPTEL-WDM.

  • S analyzátorem lze provádět řadu měření spektrálních charakteristik zdrojů záření (od laserů přes LED až po žárovky), pasivních komponent (např. optických filtrů) či měřeníoptického přenosového systému např. vlnového multiplexu WDM, čímž představuje úvod do měření této klíčové technologie moderních optických komunikací.

  • Analyzátor se připojuje pomocí USB k PC a jeho součástí je jednoduchý program pro měření, vyhodnocování a práci s náměry.

  • K spektrálnímu analyzátoru se velmi hodí k užití sada deseti různých zdrojů záření na různých vlnových délkách.

  • Další rozšíření pro výuku chemie a fyziky představuje vybavení pro spektrometrická měření kapalných vzorků, absorbance a fluorescence. Úlohy s metodikou jsou elektronicky zpracované a součástí souboru.

OSA KATALOGOVÝ LIST CZ