Radiax®

Kabely jsou určeny pro vyzařování v prostorech, kde nelze uplatnit vyzařování pomocí antén. Jsou to zejména tunely, doly, podzemní prostory, budovy. Vyzařovací kabely mohou také sloužit jako čidla zabezpečovacích systémů. Typ RCT používá jako vnější vodič měděnou fólii s otvory různé velikosti a tvaru pro optimalizaci požadovaných parametrů ve zvolených kmitočtových pásmech.  Kabely se vyrábějí v provedení se standardním PE pláštěm pro použití ve vnějším prostředí, nebo v protipožární úpravě s nízkým obsahem halogenových a kouřových zplodin dle ČSN EN 50266 a ČSN EN 50267.

Ke každému typu kabelu je k dispozici sada konektorů odpovídající rozměru a předpokládanému použití. Jedná se nejčastěji používané typy jako 7/16DIN, N-type, ale i nově používaný konektor typu 4.3-10.

Dalším nabízeným příslušenstvím kabelů Commscope jsou odpovídající příchytky, zemnicí sady, přípravky pro konektorování a další speciální nástroje pro snadnou a rychlou instalaci konektorů.

Vyzařovací kabely se vyrábějí v rozměrech od 1/2″ do 1-5/8″, pro širokopásmové použití nebo optimalizované pro vybraná kmitočtová pásma. Katalogové listy jednotlivých typů jsou na webových stránkách výrobce.

Katalogové listy jednotlivých typů RADIAX®