Bezpečnost práce s laserovým zářením

Jelikož většina systémů a měřicích přístrojů v optických komunikacích pracuje s lasery, velmi důležitou oblastí je ochrana zdraví při práci s nimi. Kurz se zabývá problematikou bezpečného užívání těchto systémů a přístrojů, jejichž potenciální nebezpečnost stále roste s dalším masovým rozšiřováním optických technologií (např. do přístupových sítí), se stále rostoucím použitím laserů a s nasazováním přenosových systémů s vyššími přenosovými rychlostmi, delším dosahem a vyšším počtem kanálů WDM systémů. Tato problematika je zvláště aktuální u CATV a v telekomunikačních sítích, kde jsou nasazovány výkonové lasery a optické vláknové zesilovače (např. DWDM).

Obor bezpečnosti se stále vyvíjí, tak jako celý obor optických komunikací, a proto je kurz stále inovován a nové změny a normy jsou do něj zapracovávány.

Kurz je vhodný jak pro techniky provozu a montáží, tak pro měřiče a montážní pracovníky, ale v podstatě pro všechny, kdo mohou přijít do styku s laserovým zářením, či nesou odpovědnost za bezpečnost práce zaměstnanců, kteří s ním do styku přicházejí.

Náplň školení:

  • Působení laserového záření na lidský organizmus
  • Klasifkace laserů do bezpečnostních tříd, označování, pokyny pro výrobce a uživatele
  • Bezpečnost optických komunikačních systémů s optickými vlákny a volným prostorem
  • Co říkají normy, předpisy a vyhlášky platné v oboru bezpečnosti práce s lasery?
  • Typické instalace optických sítí, úrovně nebezpečí, povinnosti provozovatele
  • Návod pro bezpečné užívání komunikačních systémů s optickými vlákny, pro bezpečné pracovní postupy a měření
Lektor: Ing. Martin Hájek
Délka kurzu: 10,00 – 12,00

Dotazy na kurz a jeho provedení nám prosím  napište na email: info@mikrokom.cz

Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování kurzu.