Komponenty optických tras

Optické patchcordy

Optické propojovací šňůry, různé délky, MM, SM, různé typy konektorů (E2000, SC, FC, LC, ST, MU a další, leštění PC nebo APC), různé typy ochran (0,9 mm, 2,2 mm, 2,7 mm)


Optické pigtaily

Optická vlákna/kabely s jedním konektorem, různé délky, MM, SM, různé typy konektorů (E2000, SC, FC, LC, ST, MU a další, leštění PC nebo APC), různé typy ochran (0,9 mm, 2,2 mm, 2,7 mm)


Optické konektory

 


Optické konektorové spojky

MM, SM/PC, SM/APC, různé typy (E2000, SC, FC, LC, ST, MU a další), hybridní spojky např. FC-E2000


Optické rozvaděče

Různé počty vláken/konektorů, umístění do 19“ racku nebo nástěnné


Optické kabelové spojky

Zemní, nadzemní spojky, různé počty vláken a vstupů, pro aplikace od FTTx až po transportní sítě


Optické kabely

Kabely pro aplikace od FTTx až po transportní sítě, vnitřní, venkovní (zemní, závěsné), různé počty vláken, různé typy vláken (MM, SM G.G52, 655, 657, i kombinace), různé konstrukce a provedení, gelové nebo bezgelové kabely


Optické splittery

Optické děliče, MM nebo SM, různé dělící poměry, různé počty vstupů a výstupů (1xN, NxN), spektrálně nezávislé i závislé (WDM couplery)


CWDM mux/demux

CWDM multiplexory, demultiplexory, provedení do 19“ racku, pro různé vlnové délky dle ITU-T od 1271 až 1611 nm (CWDM rastr), různé typt konektorů